محصولات Tiziano Terenzi

در صفحه
نمایش 1 - 32 از 33 آیتم
 • 100 میلی لیتر
  1,734,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن تیزیانا ترنزی Lillipur نام به فارسی: تیزیانا ترنزی لیلی پور اکستریت د پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Lillipur Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,979,001 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Kirke نام به فارسی: تیزیانا ترنزی کرک اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Kirkè Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,689,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن تیزیانا ترنزی XIX March نام به فارسی: تیزیانا ترنزی ایکس آی ایکس اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi XIX March Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,734,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی White Fire نام به فارسی: تیزیانا ترنزی وایت فایر اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi White Fire Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,634,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Al Contrario نام به فارسی: تیزیانا ترنزی آل کونچرریو اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Al Contrario Extrait de Parfum حجم 50 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,734,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه مردانه تیزیانا ترنزی Maremma نام به فارسی: تیزیانا ترنزی مارما اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Maremma Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,834,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Ecstasy نام به فارسی: تیزیانا ترنزی اکستاسی اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Ecstasy Extarit de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,834,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Arethusa نام به فارسی: تیزیانا ترنزی آرتوسا اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Arethusa Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,834,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Laudano Nero نام به فارسی: تیزیانا ترنزی لودانو نرو اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziano Terenzi Laudano Nero Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,290,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی تستر عطر ادکلن تیزیانا ترنزی XIX March نام به فارسی: تیزیانا ترنزی ایکس آی ایکس اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi XIX March Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,290,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی تستر عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Gold Rose Oud نام به فارسی: تیزیانا ترنزی گلد رز عود اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Gold Rose Oud Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  1,290,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی تستر عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی White Fire نام به فارسی: تیزیانا ترنزی وایت فایر اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi White Fire Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن تیزیانا ترنزی Casanova نام به فارسی: تیزیانا ترنزی کازانوا اکستریت د پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Casanova Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن تیزیانا ترنزی Orion نام به فارسی: تیزیانا ترنزی اوریون اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Orion Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن تیزیانا ترنزی Cassiopea نام به فارسی: تیزیانا ترنزی کسیوپا اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Cassiopea Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Chimarea نام به فارسی: تیزیانا ترنزی کایمرا اکستریت د پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Chimarea Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Bigia نام به فارسی: تیزیانا ترنزی بیجیا اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Bigia Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Draco نام به فارسی: تیزیانا ترنزی درکو اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Draco Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Ursa نام به فارسی: تیزیانا ترنزی اورسا اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Ursa Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Andromeda نام به فارسی: تیزیانا ترنزی اندرومدا اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Andromeda Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Oud Wasat نام به فارسی: تیزیانا ترنزی عود وسط اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Oud Wasat Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Oud Tarazed نام به فارسی: تیزیانا ترنزی عود تارازد اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی:  Tiziana Terenzi Oud Tarazed Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Vele نام به فارسی: تیزیانا ترنزی ول اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Vele Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Tabit نام به فارسی: تیزیانا ترنزی تابیت اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Tabit Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Foconero نام به فارسی: تیزیانا ترنزی فوکونرو اکستریت پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Foconero Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Gumin نام به فارسی: تیزیانا ترنزی گامین اکستریت پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Gumin Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Delox نام به فارسی: تیزیانا ترنزی دلکس اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Delox Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Oud Nihal نام به فارسی: تیزیانا ترنزی عود نهال اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Oud Nihal Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Kaff نام به فارسی: تیزیانا ترنزی کاف اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Kaff Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Gold Rose Oud نام به فارسی: تیزیانا ترنزی گلد رز عود اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Gold Rose Oud Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Eclix نام به فارسی: تیزیانا ترنزی ایکلیکس اکستریت دی پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Eclix Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر

  -- ناموجود --

  موجود نیست
  موجود نیست
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه زنانه تیزیانا ترنزی Porpora نام به فارسی: تیزیانا ترنزی پرپرا اکستریت پرفیوم نام به انگلیسی: Tiziana Terenzi Porpora Extrait de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
نمایش 1 - 32 از 33 آیتم

معرفی و بررسی برند تیزیانو ترنزی Tiziano Terenziتولیدکننده عطر ادکلن

تاریخچه برند تیزیانا ترنزی (Tiziana Terenzi)


برند تیزیانا ترنزی (Tiziana Terenzi ) یکی از نام‎های ‎تجاری آشنا برای دوستداران عطر و ادکلن است. این برند متعلق به ایتالیا است که در سال 2012 تاسیس شد. بنیانگذار این برند خاندان هنرمند ترنزی بودند که با همکاری سه خواهر و برادر تیزیانا ترنزی و پائلو و تیزیانا این شرکت ساخته شد.عطرهای برند تیزیانا در تمام دنیا شناخته شده و محبوب هستند. اما از بین تمام عطرهای این برند سه عطر اکستازی، لیلیپور و مارما بیشترین فروش را داشته‌اند. این برند نگاه عمیق و هنری به عطر دارد و مدیران آن معتقدند رایحه عطرها باید از احساس هنری عطرساز برآید.


اولین محصول برند تیزیانا ترنزی Ecstasy نام داشت که در همان سال ابتدایی راه اندازی به بازار معرفی شد. این شرکت برای ساخت اولین رایحه خود از گیاهان و مواد طبیعی از جمله برگ‎های ‎درخت کاج، جوانه صنوبر، رزین، صمغ،  خزه، گل رز، بنفشه، خاک، صندل، مشک اسطوخودوس، رزماری، نعنا و ... استفاده کرده بود.کمپانی تیزیانا ترنزی چند ماه بعد از اولین عطر خود، برای ساخت دومین رایحه هم دست به کار شد. دومین محصول این برند XIX March نام داشت. این دو عطر آغازگر فعالیت گسترده برند تیزیانا ترنزی در بازارهای جهانی بودند. در سال 2013 هم عطر Maremma با رایحه‌ای اغواگر راهی بازار شد. این برند که برای ساخت محصول سوم خود از پچولی، آکورد، تنباکو،  بخور، عود، کهربا، کاکائو و وانیل استفاده کرده بود، محصولی متفاوت را راهی بازار کرد. استقبال بی نظیر مردم ایتالیا از این سه محصول باعث ترغیب مدیران برند تیزیانا ترنزی برای تولید رایحه‎های ‎بیشتر شد.


در حال حاضر شرکت تیزیانا ترنزی به عنوان یک شرکت عطرسازی جهانی محسوب می‎شود. در سال‎های ‎ابتدایی فعالیت محصولات آن در ایتالیا و سپس در اروپا به فروش می‎رفت.اما اکنون این برند با ثبت 67 رایحه متنوع عطر در طی سال‎های ‎2012 تا 2019 در کارنامه عطری خود توانسته است به یک برند مشهور عطر و ادکلن تبدیل شود.مؤسس برند تیزیانا ترنزی


در مورد مؤسس برند تیزیانا ترنزی صحبت‎های ‎جنجالی زیادی وجود دارد. زیرا خانواده ترنزی از نجبا و اصیل زاده‎های ‎ایتالیا به شمار می‎روند. این خانواده هنردوست و اهل ادبیات و موسیقی در سال 2012 راه خود را در صنعت عطرسازی پیدا کردند. پائولو یکی از فرزندان این خانواده در رشته فیزیک و شیمی تحصیل کرده بود که کمک زیادی به ساخت رایحه و عطرسازی می‎کرد. تیزیانا هم به دنیای تجارت علاقه زیادی داشت. همکاری این دو نفر به راه اندازی یک فروشگاه کوچک عطرسازی انجامید.البته خانواده ترنزی سابقه طولانی در ساخت عطر و شمع‎های ‎خوشبو کننده برای کلیسا داشتند. دانش تجربی که از نسل‎های ‎گذشته به فرزندان خانواده ترنزی منتقل شده بود یکی دیگر از عواملی بود که باعث راه اندازی برند تیزیانا ترنزی شد. در سال 1968 اولینو ترنزی (Evelino Terenzi) پدر خانواده، قبل از اینکه بخواهد برندی را برای خود انتخاب کند، در یک اتاق کوچک شمع‎های ‎معطری را با نام Cereria Terenzi تولید می‎کرد. بعد از او فرزندانش راه پدر را به شکل تخصصی‌تر و پیشرفته ادامه دادند.


محبوبیت عطرهای برند تیزیانا ترنزی


عطرهای برند تیزیانا ترنزی از ماندگاری و کیفیت بالایی برخوردارند و در ردیف گرانقیمت ترین عطرهای جهان به شمار می‎روند. رایحه این عطرها توسط یک خانواده باذوق و اهل هنر ساخته می‎شود. علم و دانش عطرسازی این برند از نیاکان به آن‌ها رسیده که با دانش و تکنولوژی روز دنیا ترکیب شده است.همچنین خلاقیت و نبوغ تیزیانا و پائولو (مدیران برند تیزیانا ترنزی) در محبوبیت عطرهای این برند بی‌تاثیر نیست. این شرکت هر سال با تولید چند رایحه متفاوت طرفدارانش را غافلگیر می‎کند. به طوری که توانستند در مدت 7 سال 67 رایحه بسازند که تلاش آنها تحسین برانگیز است.


در ادامه به بررسی دو نمونه از بهترین محصولات برند تیزیانا ترنزی می‎پردازیم.


ادو پرفیوم تیزیانا ترنزی XIX March حجم 100 میلی لیترعطر (ادو پرفیوم) تیزیانا ترنزی XIX March دومین محصول برند تیزیانا ترنزی است که بعد از گذشت 7 سال همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. این محصول با حجم 100 میلی لیتر، دارای رایحه‌ای تند و تلخ است. برای ساخت آن از چوب، گل، گیاهان معطر و ادویه استفاده شده است. این عطر در سال 2012 راهی بازار شد که برای خانم‎ها ‎و آقایان مناسب است. زمانی که این عطر را اسپری می‎کنید بوی خوب نعنا، رایحه‎های ‎سبز، گزنه و پرتقال شما را مست خود می‎کند. بعد از چند دقیقه جای خود را به بوی دارچین، میخک، اسطوخدوس و یاسمن می‎دهد. بوی ثابت این عطر از جوز هندی، رزماری، مشک، خس خس، سدر و چوب صندل سفید بدست آمده است.


ادو پرفیوم تیزیانا ترنزی Lilipur حجم 100 میلی لیترعطر (ادو پرفیوم) تیزیانا ترنزی Lilipur یکی دیگر از بهترین محصولات برند تیزیانا ترنزی است. این عطر را می‎توانید برای مجالس و مهمانی‎های ‎رسمی استفاده کنید. عطر Lilipur با حجم 100 میلی لیتر دارای رایحه‌ای شیرین و تلخ است که به دلیل طبع گرمش برای فصل پاییز و زمستان مناسب است.


رایحه این عطر با بوی لیموترش، صمغ کندر و گالبانوم شروع می‎شود و بعد از چند دقیقه بوی آن به آویشن، گل شمعدانی، دارچین و فلفل سیچوان گرایش پیدا می‎کند. در نهایت بوی لوبیا تونکا، سدر، کهربا و چوب کشمیری را تا ساعت‎ها ‎احساس خواهید کرد.


این مطلب در بخش تحریریه سایت ایرانوس گردآوری شده و استفاده از آن برای اهداف غیر تجاری و با قید نام منبع بلامانع است.

بیشتر