محصولات Fragrance World - فراگرنس ورد

در صفحه
نمایش 1 - 32 از 142 آیتم
 • 100 میلی لیتر
  109,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Trebit نام به فارسی: فراگرنس ورد تربیت ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Trebit Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  120,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه فراگرنس ورد Ambre Nuit نام به فارسی: فراگرنس ورد امبر نویت ادو پرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Ambre Nuit  Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 80 میلی لیتر
  167,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Pause نام به فارسی: فراگرنس ورد پاس ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Pause Eau de Parfum حجم 80 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  120,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه فراگرنس ورد Al Sheikh نام به فارسی: فراگرنس ورد الشیخ ادو پرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Al Sheikh Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  127,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Intense Man Deluxe Edition نام به فارسی: فراگرنس ورد اینتنس من دلوکس ادیشن ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Intense Man Deluxe Edition Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  121,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Ambero نام به فارسی: فراگرنس ورد آمبرو ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Ambero Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  123,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه فراگرنس ورد Green Sapphire نام به فارسی: فراگرنس ورد گرین سفیر ادو پرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Green Sapphire Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  120,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر زنانه فراگرنس ورد Bavaria Omniya Crystal نام به فارسی: فراگرنس ورد باواریا امنیا کریستال ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Bavaria Omniya Crystal Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  120,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه فراگرنس ورد Black Ink نام به فارسی: فراگرنس ورد بلک انک ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Black Ink Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  138,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه فراگرنس ورد Cheek نام به فارسی:فراگرنس ورد چیک ادپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Cheek Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  120,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه فراگرنس ورد Belara Silk نام به فارسی: فراگرنس ورد بلارا سیلک ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Belara Silk Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 80 میلی لیتر
  120,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه فراگرنس ورد Evidence نام به فارسی: فراگرنس ورد اویدنس ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Evidence Eau de Parfum حجم 115 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  125,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه فراگرنس ورد Friendly Lady نام به فارسی:فراگرنس ورد فرندلی لیدی ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Friendly Lady Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 80 میلی لیتر
  119,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Brown Orchid نام به فارسی: فراگرنس ورد براون ارکید ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Brown Orchid Eau de Parfum حجم 80 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  123,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن مردانه فراگرنس ورد Hardcore Wood نام به فارسی: فراگرنس ورد هاردکور وود ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Hardcore Wood Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  128,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد D`Hommes نام به فارسی: فراگرنس ورد دی هومز ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World D`Hommes Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  119,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Demure Luxe نام به فارسی: فراگرنس ورد دمیور لوکس ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Demure Luxe Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 80 میلی لیتر
  122,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن زنانه فراگرنس ورد Evidence نام به فارسی: فراگرنس ورد اویدنس ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Evidence Eau de Parfum حجم 80 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  119,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Elle نام به فارسی: فراگرنس ورد اله ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Elle Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  131,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Hot Zone Exotic نام به فارسی: فراگرنس ورد هات زون اکسوتیک ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Hot Zone Exotic Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  109,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Love n Dance Rose  نام به فارسی: فراگرنس ورد لاو ان دنس رز ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Love n Dance Rose Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 90 میلی لیتر
  138,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Chic Girl Carolina Herrera نام به فارسی: فراگرنس ورد چیک گرل کارولینا هررا ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Chic Girl Carolina Herrera Eau de Parfum حجم 90 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  144,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Redriguez For Her نام به فارسی: فراگرنس ورد رودریگز فور هر ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Redriguez For Her Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  139,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد X Rome نام به فارسی: فراگرنس ورد ایکس روم ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World X Rome Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  144,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Three Dimension نام به فارسی: فراگرنس ورد تری دیمنشن ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Three Dimension Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  174,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Black Couture نام به فارسی: فراگرنس ورد بلک کوتور ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Black Couture Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  147,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Orient Blanc نام به فارسی: فراگرنس ورد اورینت بلانک ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Orient Blanc Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  139,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Monaco De Paris Black نام به فارسی: فراگرنس ورد موناکو د پاریس بلک ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Monaco De Paris Black Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  141,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Sweet Moon نام به فارسی: فراگرنس ورد سوییت مون ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Sweet Moon Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  149,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد  Proud of You نام به فارسی: فراگرنس ورد پراود آف یو ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Proud of You Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  169,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Elope La Rose نام به فارسی: فراگرنس ورد الوپی لا رز ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Elope La Rose Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - زنانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
 • 100 میلی لیتر
  158,000 تومـان موجود
  بررسی و خرید اینترنتی عطر ادکلن فراگرنس ورد Pure X For Men نام به فارسی: فراگرنس ورد پیور ایکس فور من ادوپرفیوم نام به انگلیسی: Fragrance World Pure X For Men Eau de Parfum حجم 100 میلی لیتر - مردانه تمامی محصولات فروشگاه اینترنتی ایرانوس صد درصد اورجینال میباشد با خیال راحت خرید کنید.
نمایش 1 - 32 از 142 آیتم

معرفی و بررسی برند فراگرنس ورد Fragrance World تولیدکننده عطر ادکلن

تاریخچه برند فراگرنس ورد (Fragrance World)


برند فراگرنس ورد یکی از شرکت‎های ‎شناخته شده و نه چندان بزرگ در زمینه عطر و ادکلن است. سابقه این شرکت به سال 2009 باز می‎گردد که مدیر عامل آن آقای موسی‎ است. دفتر مرکزی آن در شهر دبی امارات قرار دارد. این برند پس از شرکت «اجمل» به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده عطر در کشور امارات محسوب می‎شود. البته همکاری آن با برندهای مشهور فرانسه هم قابل انکار نیست که تاثیر زیادی بر روند فروش و شهرت آن داشته‌اند.این شرکت در همان سال ابتدایی تاسیس با عرضه دو محصول «Doleres» و «Des Tentations» توانست نقش زیادی در بازار عطر امارات بازی کند. در حال حاضر هم این برند در اغلب کشورهای اروپایی و خاورمیانه شناخته شده است. بسته بندی محصولات برند فراگرنس ورد خاص و زیباست که تاثیر زیادی در افزایش فروش آن‌ها داشته است.


این برند اکنون دارای 10 فروشگاه عمده فروشی عطر در امارات است. یکی از نام‎های ‎فروشگاه‎های ‎عطر برند فراگرنس تجارت جهانی عطر و فروشگاه تجارت القروب است که در شهر دبی قرار دارند. این برند در هند و اندونزی هم چند فروشگاه راه اندازی کرده است.موفقیت برند فراگرنس ورد


برند فراگرنس ورد یک شرکت نوپا است که در میان تعداد زیادی برندهای مطرح جهانی سربرآورده است. به همین دلیل موفقیت و محبوبیت محصولات آن در این مدت کوتاه جای شگفتی دارد. در حال حاضر عطرهای این شرکت در بسیاری از کشورهای جهان خریداری می‎شود و البته از محبوبیت زیادی هم برخوردار هستند.


برند فراگرنس ورد اکنون توسط یک شرکت چند ملیتی با همکاری فرانسه و امارات اداره می‎شود. البته آمریکا هم در آن سهم کمتری نسبت به این دو کشور دارد. تعداد کارمندان این شرکت در دبی به 150 نفر می‎رسد. نوآوری و استفاده از فرمولاسیون‎های ‎جدید عطرسازی که توسط برندهای مطرح فرانسه استفاده می‎شود، یکی از دلایل پیشرفت این برند در سال‎های ‎اخیر بوده است.آقای موسی (مدیرعامل فعلی این شرکت) معتقد است انعطاف پذیری برای پذیرش تغییرات و انتقادات و پیشنهادات مشتریان یکی از رازهای موفقیت این برند بوده است. او برنامه‎های ‎توسعه طلبانه ای را برای رشد و افزایش فروش عطرهای برند فراگرنس ورد در نظر گرفت. از جمله گردآوری یک تیم حرفه ای که در همان سال آغازین فعالیت شرکت صورت گرفت، به تولید محصولات باکیفیت انجامید.


این برند از آغاز فعالیت رویکرد مشتری محور، نوآوری، تنوع در رایحه عطرها و ماندگاری بالای رایحه را در نظر داشته است. بدون شک این استراتژی در موفقیت برند فراگرنس ورود بی تاثیر نبوده است. در ادامه به بررسی دو نمونه از محصولات پر فروش برند فراگرنس ورد می‎پردازیم.


عطر (ادوپرفیوم) فراگرنس ورد Suave Intense حجم 100 میلی لیتریکی از محصولات لاکچری و لوکس این برند عطر مردانه، عطر (ادوپرفیوم) فراگرنس ورد Suave Intense است. این عطر با حجم 100 میلی لیتر دارای رایحه‌ای گرم و تند است که آن را برای شب‎های ‎پاییزی و فصل زمستان مناسب می‎کند. برند فراگرنس ورود برای ساخت عطر Suave Intense از ادویه، چوب، مرکبات، صمغ، خاک و زمین استفاده کرده است. نوع این عطر ادوپرفیوم است و مجوز سلامت آن از سوی سازمان غذا و دارو به تایید رسیده است. این عطر برای مهمانی‎ها و مکان‎های ‎رسمی انتخاب مناسبی است.


زمانی که این عطر را اسپری می‎کنید، ابتدا بوی فلفل سیاه و نارنج به مشام می‎رسد. بعد از چند دقیقه بوی فلفل سیچوان، اسطوخودوس، گل شمعدانی، صمغ لامی، فلفل صورتی، علف وتیور و گیاه پاتچولی در فضا منتشر می‎شود. در نهایت نت پایانی و اصلی این محصول از چوب سدر، گل لادن و عنبر بدست آمده و ترکیبی شگفت آور و انرژی بخش است.


ادوپرفیوم زنانه فراگرنس ورد Dear Bherry حجم 100 میلی لیتربرند فراگرنس ورد برای خانم‎ها هم یک عطر لاکچری و لوکس در نظر گرفته است. پرفروش ترین عطر زنانه این برند ادوپرفیوم فراگرنس ورد Dear Bherry است. این محصول با حجم 100 میلی لیتر، دارای رایحه‌ای شیرین و خنک است که آن را برای روزهای گرم تابستانی و اواخر بهار مناسب می‎کند. شرکت فراگرانس ورد برای ساخت آن از رایحه میوه، چوب، مرکبات، اسموکی، خاک، زمین، گیاهان معطر و گل استفاده کرده است.


این عطر از نوع ادوپرفیوم است و با اسپری کردن آن بوی گل صدتومانی، پرتقال ماندارین، پوست نارنجی و شکوفه نارنجی تلخ به مشام می‎رسد. بعد از چند دقیقه رایحه شکوفه‎های ‎نارنجی، جازیمایتیس و گل رز را احساس خواهید کرد. رایحه پایانی این عطر از چوب صندل، گیاه پاتچولی،کهربا و چوب بدست آمده است. این عطر دارای رایحه ای بی نظیر و دلربا است.


برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید اینترنتی عطر و ادوکلن می‌توانید به سایت ایرانوس مراجعه کنید و با مشاهده دسته بندی‌ها محصول خود را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید از پشتیبانی ایرانوس در خصوص انتخاب عطر مشاوره بگیرید.


این مطلب در بخش تحریریه سایت ایرانوس گردآوری شده و استفاده از آن برای اهداف غیر تجاری و با قید نام منبع بلامانع است.


 


 

بیشتر