Alexandre.J 

نمایش 1 - 21 از 21 آیتم
نمایش 1 - 21 از 21 آیتم

کشور: فرانسه
فعالیت اصلی: طراحی

الکساندرجی نظریه ای را راجب عطر اگینی با قرار دادن شی ای تجمل گرایی ارائه داد. سازه ای از مواد و حواس. الکساندرجی به طور غیر طبیعی از مواد خاصی استفاده میکند. او آن ها را مجسم میکند بر آن ها محدودیت هایی را ایجاد میکند تا به اشیایی که برانگیزنده ی احساسات هستند جان بدهد. هر عطر از طیف بویشی ایده آل برای طراحی و تر...

بیشتر